TAI-TECH

NEWS

最新消息
2022-04-22

車用等級大電流共模濾波器

WCM5555FASV-SERIES-LM
WCM7060FASV-SERIES-LM
WCM9070FASV-SERIES-LM
WCM1211FASV-SERIES-LM
WCM1513FASV-SERIES-LM

西北臺慶科技股份有限公司所推出的大電流共模濾波器產品,透過自動化繞線及組裝技術取代傳統手工繞線工法,有效提升產品阻抗(Ω)一致性,並且減少繞線圈數以降低產品DCR,提供更佳的高頻抑制雜訊功能,產品尺寸設計自5X5mm 直至 15X15mm已全面通用市場所有尺寸規格。

產品通過AEC-Q200汽車電子信賴性要求,可應用於-40度~125度操作範圍,大電流的設計亦為電源應用絕佳的產品。

產品特點:
  1. 適用於 -40 ~ 125度操作溫度範圍
  2. 符合 RoHS、 REACH 、Lead Free..等環境要求
  3. 符合車用AEC-Q200品質信賴要求
  4. 耐大電流 & 高頻率應用
產品應用
  1. 車用鏡頭。
  2. 影音娛樂系統。
  3. 安全&車身系統。
  4. 動力系統。
  5. 電池管理系統。
  6. 逆變器。
主要產品規格特性:
Series A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) G(mm)
WCM5555 5.5±0.5 5.5±0.5 3.5 max. 3.3typ. 1.2±0.5 1.9±0.5 1.1±0.5
WCM7060 7.0±0.5 6.0±0.5 3.8 max. 3.5 typ. 1.5±0.5 1.5±0.5 1.7±0.5
WCM9070 9.0±0.2 7.0±0.2 4.5 max. 5.3 typ. 1.5±0.5 2.1±0.5 1.8±0.5
WCM1211 12.0±0.3 11.0±0.3 6.0 max. 6.7 typ. 2.7±0.5 2.6±0.5 2.6±0.5
WCM1511 5.0±0.5 13.0±0.4 6.0 max. 9.3 Typ. 2.7±0.5 3.6±0.5 2.8±0.5
 
TAI-TECH
Part Number
Impedance (Ω) Test Frequency
(MHz)
DC Resistance
(mΩ) max.
(1 line)
Rated Current
(A) max.
Rated Volt.
(Vdc) max.
Insulation Resistance
(MΩ) min.
min. typ.
WCM5555FASV-SERIES-LM 100~1400 100 6~38 2.8~8.5 80 10
WCM7060FASV-SERIES-LM 40~1300 100 5~20 3~15 80 10
WCM9070FASV-SERIES-LM 500~2700 100 6~32 3.5~8 80 10
WCM1211FASV-SERIES-LM 500~1700 100 4~12 5.5~11 80 10
WCM1513FASV-SERIES-LM 100~700 100 2~5 10~20 125 10

競爭者對應規格
TAI-TECH TDK Other
WCM5555FASV-SERIES-LM
WCM7060FASV-SERIES-LM
WCM9070FASV-SERIES-LM
WCM1211FASV-SERIES-LM
WCM1513FASV-SERIES-LM
LCV70V-SERIES
ACM90V- SERIES
ACM12V-SERIES
ACM1513-SERIES
Murata-DLW5ATH